Locatie

Circuit Zandvoort , Burgemeester Van Alphenstraat 108

Programma

VRIJRIJDEN 8 MAART VOLGEBOEKT

De verwachte grote toeloop op de Vrijrijden dag 8 maart is niet uitgebleven. Helaas zijn wij genoodzaakt de inschrijving te stoppen. Nog meer deelnemers laat de veiligheid en de organisatie op het nog in aanbouw zijnde circuit niet toe.

Inschrijvingen vanaf vandaag zetten wij op een reservelijst, bij eventuele annuleringen worden inschrijvingen dan op volgorde van binnenkomst alsnog gehonoreerd. Hierover krijgt u bericht.

 

TIJDSCHEMA  + Informatie VRIJ-RIJDEN-DAG Zondag 8 Maart 2020

Informatie + tijdschema Vrijrijden - 250 maart 2020.pdf

Versie 3 17-02-2020

Deelnemers Vrij rijden 08 maart 2020

Onderstaand treft u de informatie aan m.b.t. de combinatie Vrij rijden en de HARC Historic 250. In verband met de aanpassing aan het circuit dat nog in volle gang is, vragen wij uw aandacht en medewerking om deze dag ook organisatorisch tot een succes te maken.

Waar moet u rekening mee houden?

Aankomst circuit:

Het is mogelijk om op zaterdag 7 maart a.s. aan te rijden vanaf 17.00 uur, echter de pitboxen zijn pas vanaf 18.00 uur te bereiken via de pitsstraat, aangezien er op deze dag een Endurance evenement plaatsvindt. De achterzijde van de pitboxen naar de paddock is niet klaar en dan ook niet te gebruiken.

Parkeren op het circuit:

Deelnemers (Vrij rijden en 250) op Paddock 1, oftewel Pitboxen paddock. Privé auto’s op Paddock 2, oftewel Heineken paddock. Hierop zal worden gehandhaafd.

Wij vertrouwen er op dat u uw medewerking verleent, alleen op deze wijze heeft iedereen genoeg ruimte. Het zal een drukke dag worden met veel deelnemers aan de 2 evenementen op één dag, Vrij rijden en de HARC Historic 250.

Inschrijving:

De inschrijving vindt plaats in Bernie’s, boven pitbox 25.

Er is één inschrijftafel voor groep 2-3 en één voor Groep 4.

08.00 – 08.45 uur inschrijving groep 2-3 (race-auto’s ).

08.15 – 09.00 uur inschrijving groep 4 (monoposto’s en Lotus 7-achtigen).

Om de wachtrijen niet te lang te laten worden verzoeken wij u vriendelijk om zich stipt aan deze inschrijftijden te houden en zich bij voorkeur van te voren via de HARC website aan te melden.

Keuring:

Deze zal plaatsvinden vóór Bernie’s bij pitbox 25. Let op witte tent bij gele vrachtwagen van Molenaar, éénrichtingsverkeer voor snelle afhandeling).

08.00 – 09.00 uur Keuring Vrij-rijden deelnemers groep 2/3

08.30 – 09.00 uur Keuring Vrij-rijden deelnemers groep 4

08.00 – 08.30 uur Keuring Vrij rijden deelnemers groep 4 Pitboxhouders

Verplichte Briefing:Vrij rijden Bernie’s boven pitbox 25.

08.30 – 8.45 uur Groep 2-3

09.00 – 9.15 uur Groep 4

Vrij rijden: Sessie tijden

groep 2/3 09.00 – 09.40 10.15 – 10.55 11.30 – 12.05 13.40 – 14.10

groep 4 09.45 – 10.10 11.00 – 11.25 12.10 – 12.35 14.15 – 14.35

 

Pauze 12.35 – 13.05

 

Kosten Groep 2-3 185,-- leden € 240,-- niet leden

Kosten Groep 4 € 190,-- leden € 250,-- niet leden

Zoals u vast wel begrepen heeft zijn de prijzen van het circuit behoorlijk gestegen, waardoor de HARC genoodzaakt is deze prijsverhoging door te berekenen. Er heeft een verrekening plaatsgevonden van de kortere rijtijden ten opzichte van de rijtijden die u gewend bent.

Belangrijk in verband met verbouwing circuit:

Pitstraat alleen toegankelijk via het circuit of bij pauze of wisseling groepen, via hek noord in tegengestelde richting de pit straat in. Volg strikt de aanwijzingen van officials en langzaam rijden.

Pitboxen alleen toegankelijk via pitstraat.

 

Tijdens de HARC HISTORIC 250 is het dus NIET toegestaan om vanuit een pitbox met materiaal of auto via hek noord het circuit te verlaten. Er moet gewacht worden tot na de Finish.

Pitboxen worden toegewezen door HARC organisatie.

Huur pitboxen alleen voor deelnemers HARC HISTORIC 250 (meerdere auto’s, minimaal 2 per box verplicht). Prijs E 100.-

Organisator HARC behoudt zich het recht voor ook pitboxen te gebruiken voor keuring van Monoposto’s / Vrij Rijden).

ALGEMENE INFORMATIE

 

 

Indeling Vrij rijden

De deelnemers worden ingedeeld in 3 groepen.

Groep 2: Niet-licentiehouders met raceauto’s (rolkooi en brandblusser verplicht).

Groep 3: Licentiehouders met raceauto’s.

Groep 4: Monoposto’s en Lotus 7-achtigen (zoals Donkervoort, Caterham en Westfield).

 

Veiligheid

Bij de inschrijving wordt gevraagd een vrijwaringverklaring te tekenen en zich op de hoogte te stellen van de vlagsignalen.

Voor aanvang wordt er een briefing gehouden waarbij de spelregels nog eens worden uitgelegd, ieders aanwezigheid hierbij is verplicht.

Het dragen van racekleding wordt voor groep 2 sterk aanbevolen. Voor groep 3 en 4 is racekleding verplicht, als ook het dragen van een armrestraint.

Het dragen van een goedgekeurde helm is vanzelfsprekend voor alle groepen verplicht.

 

Geluidprotocol

Geluid is een belangrijke factor op het circuit, hierover zijn afspraken met gemeente en provincie.

In dit kader geldt voor auto’s uit Groep 1 een limiet van 88 db en voor auto’s uit de groepen 2-3-4 een maximum van 92 db. Hierop wordt gecontroleerd. Bij een overschrijding volgt één waarschuwing, bij een volgende overtreding wordt de rijder van verdere deelname uitgesloten.

 

Inschrijven

Bij de Vrij rijden dagen hebben HARC leden bij de inschrijving voorrang, tot 10 dagen voor het evenement. Inschrijving vindt plaats via de website, op volgorde van binnenkomst. HARC leden komen alleen in aanmerking voor korting indien de contributie is voldaan. Gezien de groeiende belangstelling is het niet aan te raden met inschrijven te wachten tot de dag voor het evenement of op de dag zelf. Dit zorgde in het verleden voor onnodig lange wachtrijen, waardoor de keuring van de auto en andere voorbereidingen in het gedrang komen.

 

Indien de betaling ook vooraf heeft plaatsgevonden, behoeft u bij de inschrijfdesk alleen uw geldig rijbewijs te tonen, of een geldige licentie voor groep 3, de vrijwaringverklaring te ondertekenen en het keuringsformulier Veiligheid in ontvangst te nemen, dat u meeneemt naar de keuring. Zonder dit formulier wordt de auto niet gekeurd.

 

Circuitafspraken

De auto moet zijn voorzien van een sleepoog of strap aan de voor- en achterzijde om onnodig oponthoud bij het eventueel afslepen te voorkomen.

 

Prijzen geldend op 8 maart 2020

Inschrijving groep 2: € 185,-- HARC leden € 240,-- niet leden

Inschrijving groep 3: € 185,-- HARC leden € 240,-- niet leden

Inschrijving groep 4: € 190,-- HARC leden € 250,-- niet leden

 

NB. Dit zijn standaardprijzen, deze kunnen worden aangepast afhankelijk van het dagprogramma.