De HARC biedt een aantal keren per jaar de mogelijkheid om op circuitdagen tegen gereduceerd tarief Vrij te rijden. Er wordt niet in wedstrijdverband gereden, iedereen is vrij om te testen, te trainen of om circuitervaring op te doen. Ook zijn dit bij uitstek dagen om kennis te maken en als voorbereiding voor diegenen die het plan hebben om te gaan racen. Het biedt ook de niet-racende leden van de HARC de gelegenheid om op het circuit te rijden. Al met al, populaire dagen met veel rijders die in prima sfeer en met respect voor elkaar een topdag hebben, het is puur genieten.

VOORBEREIDING
Voor deelname is geen racelicentie vereist, wel een geldig rijbewijs. Aan het begin van de dag wordt de auto gekeurd op het gebied van veiligheid, een onderwerp dat bij de HARC hoog in het vaandel staat.
Aan een raceauto worden andere eisen gesteld dan aan een straatauto. Afhankelijk van de klasse waarin wordt gereden, wordt de auto gecheckt met als doel om het voor iedereen zo veilig en dus zo plezierig mogelijk te houden.

INDELING
De deelnemers worden ingedeeld in 4 groepen:
Groep 1: Gewone (moderne en historische) straatauto’s (zonder rolkooi en andere circuitaanpassingen; goedgekeurde helm is verplicht, een brandblusser wordt sterk aanbevolen);
Groep 2: Niet-licentiehouders met raceauto’s (rolkooi, goedgekeurde helm, brandwerende kleding en vaste brandblusser verplicht);
Groep 3: Licentiehouders met raceauto’s (rolkooi, goedgekeurde helm, brandwerende kleding, arm restraint en vaste brandblusser verplicht);
Groep 4: Monoposto’s en “Donkervoort-achtigen”, zoals Lotus 7, Caterham en Westfield (goedgekeurde helm, brandwerende kleding en vaste brandblusser verplicht).

VEILIGHEID
Het is noodzakelijk (Groep 1) dat er géén losse zaken in de auto liggen op de hoedenplank of de achterbank. Zorg voor een iets hogere bandenspanning (+ 0.3 atm.) en een iets hoger oliepeil in het motorcarter (+ 0.25 l) en prima werkende schokbrekers. Controleer op olie- en koelvloeistof lekkage.
Voor Groep 2-3 en 4 is racekleding verplicht, als ook het dragen van een armrestraint. Het dragen van een goedgekeurde helm is vanzelfsprekend voor alle groepen verplicht.
Bij de inschrijving via de website wordt gevraagd een digitale vrijwaringverklaring te tekenen en zich op de hoogte te stellen van de vlagsignalen en overige spelregels door middel van de digitale briefing. 
Voor aanvang wordt er een extra briefing gehouden waarbij de spelregels nog eens worden uitgelegd door Paul van Stenis, ieders aanwezigheid hierbij is verplicht. Het is verboden om passagiers mee te nemen op het circuit met uitzondering van een KNAF gecertificeerde instructeur. Auto’s moeten zijn voorzien van een sleepoog of -strap aan de voor- en achterzijde om onnodig oponthoud bij het eventueel afslepen te voorkomen.

GELUIDPROTOCOL
Geluid is een belangrijk issue op het circuit, hierover zijn afspraken met gemeente en provincie gemaakt.
In dit kader geldt voor auto’s uit Groep 1 een limiet van 88 db en voor auto’s uit de groepen 2-3-4 een maximum van 92 db. Hierop wordt gecontroleerd. Bij een overschrijding volgt één waarschuwing, bij een volgende overtreding wordt de rijder van verdere deelname uitgesloten.

INSTRUCTIE
Voor beginnende rijders is er een mogelijkheid voor het krijgen van instructie van een KNAF gecertificeerde instructeur. Vraag hiernaar bij de inschrijving. Ook zijn er altijd ervaren, racende HARC-leden aanwezig die graag bereid zijn om tips te geven. 

INSCHRIJVEN
Bij de Vrij rijden dagen hebben HARC leden bij de inschrijving voorrang, tot 10 dagen voor het evenement. Inschrijving vindt plaats via de website, op volgorde van binnenkomst. HARC leden komen alleen in aanmerking voor korting indien de contributie is voldaan. Gezien de groeiende belangstelling is het niet aan te raden met inschrijven te wachten tot de dag voor het evenement of op de dag zelf.  Dit zorgde in het verleden voor onnodig lange wachtrijen, waardoor de keuring van de auto en andere voorbereidingen in het gedrang komen.

Inschrijven, ondertekenen van de vrijwaring en de briefing en betaling vindt vooraf plaats via de website.  Bij de inschrijf-desk hoeft u dan alleen uw geldig rijbewijs te tonen (of een geldige licentie voor groep 3).

CIRCUITAFSPRAKEN
Het is uitdrukkelijk alleen toegestaan te parkeren achter de pitboxen indien er een pitbox wordt gehuurd. Een pitbox kunt u rechtstreeks boeken bij het circuit, info@circuitzandvoort.nl of tel. 023-5740740.
De maximale snelheid voor alle voertuigen op de paddock is 30 km p/uur. De huisregels en het paddockreglement van Circuit Zandvoort zijn van toepassing. De maximale snelheid in de pitlane is 40 km p/uur, door de Marshalls wordt hierop gecontroleerd. De pitlane is toegankelijk via Pitbox 0.

SCHADE
Als rijder bent u verantwoordelijk voor gebruiksschades aan de baan en overige objecten op Circuit Zandvoort. Hierbij een globale opsomming van de daaraan verbonden kosten. 

Bandenpakket € 150,-- per rij; Rubbermat € 275,--; Tecpro Barrier € 900,--;  Vangrailplaat € 275,-- p.stuk; Vangrailstijl € 75,--p.stuk; Vangraileindstuk € 125,-- p.stuk; Nordbeton/Spengler Barrier € 1.500,--p.stuk; Nordbeton/Spengler Deur € 4.000,--p.stuk; Fia Hek € 2.000,-- p.5 meter; Publiekshek € 200,-- p.5 meter; Oliepoeder €25,-- p.zak; Veegwagen € 50,-- p.15 min; Takelwagen € 50,-- p.15 min; Brandblusser €125,-- p.stuk; Blusketel € 335,-- p.stuk. 

COVID-19 MAATREGELEN
Om Vrij rijden na de Corona pandemie mogelijk te kunnen maken, hebben wij met Circuit Zandvoort afspraken gemaakt over de wijze waarop wij dit kunnen organiseren. U begrijpt dat een en ander alleen doorgang kan vinden onder strikte afspraken, die ook moeten worden nageleefd in verband met ieders gezondheid en veiligheid. Met andere woorden: het is van het allergrootste belang -ook na de versoepelingen- dat alle deelnemers zich conformeren aan de dan geldende regels. Alleen op die manier kunnen wij er toch een fijne activiteit van maken, zoals u van de HARC gewend bent.

Volg bij de inschrijving/keuring in pitbox 23-24 de aanwijzingen op die zorgen voor een vlot en veilig verloop en houdt u te allen tijden aan de 1.5 m afstand, zoals aangegeven. De keuring vindt plaats d.m.v. het door de pitbox rijden.


 

Deelnemers Vrij rijden 16 April 2021

Na een succesvolle eerste vrijrijden dag op 7 maart j.l, gaan we op voor de volgende.

Hieronder vind je de informatie voor de Vrij rijden dag en de link om u in te schrijven. Klik op de link en u wordt doorverwezen naar de QControl inschrijving. In verband met Covid -19 vragen wij uw aandacht en medewerking om deze dag organisatorisch tot een succes te maken.

 

Informatie Vrij-rijden 16-04-2021    Tijdschema 16-04-2021

HARC Protocol Covid-19 2021

Inschrijving via deze link; Track Day                    Registration by the link; Track Day

Waar moet je op letten?

Helaas zijn de maatregelen door COVID-19 nog steeds van kracht en gaat alles net even anders dan we gewend zijn. Maar als we ons allemaal een beetje aanpassen en flexibel zijn, zou dit geen probleem moeten zijn. Met deze e-mail leiden we je door het hele evenement.De gemeente Zandvoort, de veiligheidsregio Kennemerland en het circuit Zandvoort hebben hierover gesproken. Wij als organisator van de “vrij rijden” dag mogen het laten doorgaan, maar moeten ons hier strikt aan de regels houden. Vrijdag wordt hier nog uitgebreider op gehandhaafd op naleving van deze regels.

Wij als organisator zijn verheugd dat we u de kans mogen geven om uw sport te beoefenen, zij het met een aantal beperkingen. Voorwaarde voor een goed verloop van het evenement en geen tussenkomst van handhavers is dat we zorgen voor een optimale samenwerking. Tijdens de vorige evenementen werden de regels vrij vlot gehandhaafd. Uw absolute medewerking is daarom essentieel.

Ten eerste mag geen publiek in de breedste zin van het woord worden toegelaten, ook geen vrienden en kennissen van de rijderss. Alleen de personen die een daadwerkelijke functie hebben bij een team / coureur hebben toegang. Een uitzondering wordt gemaakt voor 1 ouder als begeleidende bestuurder van een minderjarige bestuurder.

Dit maakt het noodzakelijk om het aantal leden per team naast de renner (of renners) tot een minimum te beperken. Alle geregistreerde teamleden moeten een duidelijke en realistische positie hebben.

Dit betekend dat een ieder die mee komt van tevoren moet worden aangemeld als bezoeker en dit met een maximum is van 1 persoon per rijder. Dit dient te geburen door een email naar secretariaat@harc.nl te sturen met een volledige naam van deze persoon. (voor vragen graag even bellen)

Verder;

Aankomst circuit:

Het is mogelijk om op vrijdag vanaf 07.00 uur aan te rijden, maar de pitboxen zijn pas vanaf 07.30 uur bereikbaar.

Parkeren op het circuit:

Deelnemers op Paddock 2, of Heineken paddock. Personenauto's op Parking A, vlakbij de hoofdtribune. Dit wordt gehandhaafd.

Inschrijving controle en keuring: (er is maximaal 1 persoon per auto toegestaan ​​tijdens keuring / inschrijving.)

Inschrijvingcontrole / keuring vindt plaats in pitbox 23-24. (eenrichtingsverkeer voor snelle afhandeling)

LET OP UW SLOT TIJDEN.  Indien u te laat bent , bestaat de mogelijkheid dat u langer moet wachten.

 

Het is niet toegestaan om met meer dan 2 auto's in de Pitbox aanwezig te zijn dus graag buiten wachten op aanwijzingen van onze medewerker. Er zullen 3 lijnen waar u zich kunt opstellen, nl;

groep 1, groep 2/3 en groep 4 

08.00 - 08.30 uur aanmelden /Keuring Vrij rijden groep 1 (straatauto's).

08.20 - 08.45 uur aanmelding /Keuring Vrij rijdende groep 2-3 (racewagens).

08.45 - 09.00 uur aanmelding / Inspectie Vrij rijdende groep 4 (monopostos en Lotus 7-achtige auto's).

Om te voorkomen dat de wachtrijen te lang worden, verzoeken wij u vriendelijk om u strikt aan deze aanmeldtijden te houden en u vooraf aan te melden via de website van HARC.

VERPLICHTE BRIEFING (digitaal) , vrijwaring (digitaal) , betaling (digitaal)

Deze formulieren worden u na aanmelding digitaal toegestuurd en wij vragen u vriendelijk maar dringend om deze vooraf digitaal te ondertekenen of anders uit te printen en te ondertekenen zodat u deze volledig ingevuld kunt inleveren bij de keuring (ivm de COVID 19 protocollen)! Betaling graag ook digitaal per ideal link of per bank met vermelding van het factuur nummer.(bij uitzonderingen graag even melden secretariaat)

Extra info briefing vrijrijden pitbox 25.

08.45 Groep 1             9.00 uur Groep 2-3        09.30 uur Groep 4

Tijdschema / Tracktijd Vrij rijden: sessietijden

Groep 1     09.00 - 09.30 uur        11.05 - 11.35         13.55 - 14.10

Groep 2/3  09.35 - 10.25 uur        11.40 - 12.30         14.15 - 15.05         15.45 - 16.30 

Groep 4     10.30 - 11.00 uur        12.35 - 13.05         15.10 - 15.40         16.35 - 17.00 

Pauze        13.05 - 13.55

Prijzen: 2021 (inclusief btw)

Inschrijving groep 1: € 125 HARC leden € 170 niet-leden

Inschrijfing groep 2: € 240 HARC leden € 340 niet-leden

Inschrijfing groep 3: € 240 HARC leden € 340 niet-leden

Inschrijfing groep 4: € 220 HARC leden € 290 niet-leden

Het is vanaf 01-01-2021 om in alle race auto's een vaste brandblusser te hebben.

Het is ook verplicht om brandwerende kleding te dragen in raceauto's op vrije dagen van HARC

Belangrijk in verband met Covid -19:

We rekenen op uw medewerking om alle instructies tijdens het evenement op te volgen. Namelijk; Houd een afstand van 1,5 meter aan en draag in alle binnenruimtes of met meerdere mensen samen “Mondkapje”.

Pitlane alleen toegankelijk via Pitbox 0 tijdens vrij rijden.

Volg strikt de aanwijzingen van baan personeel en rijd langzaam.

 

Participants Free driving April 16, 2021

 

After a successful first day off on March 7th, we are going for the next one.

 

Below you will find the information for the Free driving day. In connection with Covid -19 we ask for your attention and cooperation to make this day a success from an organizational point of view.

 

What should you pay attention to?

 

Unfortunately, the measures by COVID-19 are still in force and everything is slightly different than we are used to. But if we all adapt a bit and are flexible, this shouldn't be a problem. With this email we will guide you through the entire event, discussed by the municipality of Zandvoort, the Kennemerland safety region and the Zandvoort circuit. We as organizer of the “free driving” day can let it go ahead, but must strictly adhere to the rules here. On Friday, compliance with these rules will be enforced even more extensively.

 

We as an organizer are delighted to be able to give you the opportunity to practice your sport, albeit with a number of restrictions. A precondition for the smooth running of the event and no intervention by enforcers is that we ensure optimal cooperation. During the previous events, the rules were enforced fairly smoothly. Your absolute cooperation is therefore essential.

 

First, no public in the broadest sense of the word, including friends and acquaintances of the riders, should be admitted. Only people who have an actual function with a team / driver have access. An exception is made for 1 parent as accompanying driver of a minor driver.

 

This makes it necessary to keep the number of members per team in addition to the rider (or riders) to a minimum. All registered team members must have a clear and realistic position.

 

This means that everyone who comes along must be registered in advance as a visitor and this is with a maximum of 1 person per rider. This should be done by sending an email to secretariaat@harc.nl with the full name of this person. (for questions please call)

 

Further;

 

Arrival circuit:

 

It is possible to drive on Friday from 7 a.m., but the pit boxes are only accessible from 7.30 a.m.

 

Parking on the track:

 

Participants on Paddock 2, or Heineken paddock. Passenger cars on Parking A, near the main grandstand. This is maintained.

 

Registration control and inspection: (a maximum of 1 person per car is allowed during inspection / registration.)

 

Registration check / inspection takes place in pit box 23-24. (one-way street for fast handling)

 

WATCH YOUR LOCK TIMES. If you are late, you may have to wait longer.

 

It is not allowed to be present in the Pitbox with more than 2 cars, so please wait outside for instructions from our employee. There will be 3 lines where you can line up, namely;

 

group 1, group 2/3 and group 4

 

08.00 - 08.30 registration / Inspection Free driving group 1 (street cars).

 

08.20 - 08.45 registration / Inspection Free driving group 2-3 (racing cars).

 

08.45 - 09.00 registration / Inspection Free driving group 4 (monopostos and Lotus 7-like cars).

 

To prevent the queues from becoming too long, we kindly request you to strictly adhere to these registration times and to register in advance via the HARC website.

 

MANDATORY BRIEFING (digital), indemnity (digital), payment (digital)

 

These forms will be sent to you digitally after registration and we kindly but urgently ask you to digitally sign them in advance or otherwise print and sign them so that you can hand them in completely filled in at the inspection (in connection with the COVID 19 protocols)! Please also pay digitally by ideal link or by bank, stating the invoice number. (In case of exceptions, please notify secretariat)

 

Extra info briefing free driving pit box 25.

 

08.45 Group 1 9.00 am Group 2-3 09.30 am Group 4

 

Time schedule / Track time Free driving: session times

 

Group 1 09.00 - 09.30 am 11.05 - 11.35 13.55 - 14.10

 

Group 2/3 09.35 - 10.25 am 11.40 - 12.30 14.15 - 15.05 15.45 - 16.30

 

Group 4 10.30 - 11.00 12.35 - 13.05 15.10 - 15.40 16.35 - 17.00

 

Break 13.05 - 13.55

 

Prices: 2021 (including VAT)

 

Registration group 1: € 125 HARC members € 170 non-members

 

Registration group 2: € 240 HARC members € 340 non-members

 

Registration group 3: € 240 HARC members € 340 non-members

 

Registration group 4: € 220 HARC members € 290 non-members

 

It is from 01-01-2021 to have a fixed fire extinguisher in all race cars.

 

It is also mandatory to wear fire-resistant clothing in race cars on HARC days off

 

Important in connection with Covid -19:

 

We count on your cooperation to follow all instructions during the event. Namely; Keep a distance of 1.5 meters and wear “Face mask” in all indoor areas or with several people together.