KNAF Duurzaamheidssymposium

350

Op zaterdag 25 november vond het eerste KNAF Duurzaamheidssymposium plaats bij MP Motorsport in Westmaas. Voor een volle zaal trapte Ralph Koks, voorzitter van de KNAF commissie duurzaamheid, de dag af. Bij autosport focust de publieke opinie zich vooral op de emissies van het racen, maar verreweg de meeste uitstoot vindt plaats in de logistiek rondom de evenementen. In die zin wijkt de autosport niet af van andere sporten, waarbij de KNAF streeft naar een voortrekkersrol bij het verduurzamen van de sport. Zo worden de CO2-emissies van de Nederlandse autosport gecompenseerd door bomen te planten. Een initiatief dat is voortgekomen uit de historische racerij, want NKHTGT is hier in 2021 mee begonnen. In 2023 worden er namens de KNAF in totaal 8.000 bomen geplant. Dat gebeurt zo dicht mogelijk bij de bron, in Nederland. Om autosportevenementen ook op de langere termijn doorgang te kunnen laten vinden is het van groot belang dat we niet alleen duurzaam zijn, maar dat we dat ook kunnen onderbouwen en dat we het uitdragen. Duurzaamheid is overigens veel breder dan alleen emissies en gaat bijvoorbeeld ook over veiligheid en toegankelijkheid. De KNAF behoort tot de voorlopers op dit gebied en heeft van de FIA de twee sterren Environmental Accreditation verkregen.  We liggen intussen op koers voor de maximaal haalbare 3 sterren.

Duurzaamheid is van belang voor de historische autosport. Een historische racewagen is op zichzelf behoorlijk duurzaam, want je kunt er tientallen jaren mee vooruit. De emissies van een historische verbrandingsmotor kunnen verregaand gereduceerd worden door toepassing van schone brandstoffen, zoals die onder andere op de markt worden gebracht door onze Vriend van de HARC  Ecomaxx. De HARC als organisatie werkt aan verduurzaming in brede zin door papier te besparen via ons online-inschrijfsysteem en online briefings, door ons kantoor te verduurzamen en op het gebied van logistiek, onder meer door opslag van onze spullen nabij het circuit. Zo maken we samen historisch racen duurzaam!

Meer weten over de uitkomsten van het symposium en over duurzaam (historisch) racen? Kijk op https://www.knaf.nl/organisatie/duurzaamheid