Nieuwtjes uit de algemene ledenvergadering

811

Tijdens de ALV in Houten heeft Jan-Wim Stals de voorzittershamer overgedragen aan Onno Vlaanderen. Uiteraard werd er teruggeblikt op de afgelopen bestuursperiode. Jan-Wim laat een gezonde club achter. De afgelopen drie jaar zijn onder zijn leiding de fundamenten van de HARC op orde gebracht, onder meer met betrekking tot de statuten en het huishoudelijk reglement, de vergaderstructuur en, niet onbelangrijk in ons metier, verzekeringen en aansprakelijkheid. Het ledental is gegroeid tot meer dan 1.000 en de financiële huishouding is gezond. Onze Vrij Rijden dagen worden zeer goed bezocht. De pandemie maakte het de afgelopen twee jaar helaas wel lastig om spraakmakende evenementen te organiseren.
Jan-Wim kreeg als dank voor zijn inzet een groot applaus van alle aanwezigen en een cadeau als blijk van waardering.
Naast Onno Vlaanderen neemt Jeroen Eijsten zitting in het bestuur, als vice-voorzitter. Dat levert direct een nieuwe vacature op, want deze functie valt niet te combineren met het coördinatorschap van een raceklasse. We zijn dus op zoek naar een nieuwe klassecoördinator voor het Hankook NK HARC 82-90. Daarover gesproken, het gaat goed met deze raceklasse, de jongste loot aan de historische raceboom in ons land. Er is een instroom van jonge rijders en er wordt hard gewerkt aan meer variatie qua auto’s, naast de vaste waarden BMW en Mazda. Over raceklassen gesproken, de HARC wil graag de ruimte geven aan de zogeheten “kleine auto’s”, dat wil zeggen historische toerwagens en GT’s met een cilinderinhoud van 1300 cc of minder. Deze komen er in de bestaande racegroepen bekaaid vanaf. Er zijn meer dan genoeg van deze auto’s en we zien ze graag terugkeren op het circuit. In overleg met series voor kleine auto’s in omliggende landen wordt er daarom gewerkt aan een Nederlandse variant.
De HARC Vrij Rijden Dagen groeien nog steeds in populariteit. Voor het bestuur was dat een reden te kijken of er meer mogelijk is. Het antwoord is ja! Voor de rijders die eens wat anders willen, is er op 6 juni een Vrij Rijden Dag op Meppen, net over de grens in Duitsland. Voor de meesten van ons misschien wat verder rijden, maar daar staat een zeer aantrekkelijk inschrijfgeld tegenover.
De HARC prijst zich gelukkig met een aantal trouwe sponsors, waaronder hoofdsponsor TKH Group NV. We verwachten dat de groep Vrienden van de HARC dit jaar groeit van 45 naar ruim 50 leden. Voor deze Vrienden hebben we een aantal leuke activiteiten in voorbereiding.
Tenslotte benadrukte onze nieuwe voorzitter dat het nadrukkelijk de bedoeling is ook onze niet-racende leden volop te faciliteren, niet alleen met gratis toegang tot onze evenementen (inclusief de Historic GP) en het blad Octane, maar ook op bijvoorbeeld beurzen, het Concours op Soestdijk en andere activiteiten. Via de vernieuwde website, nieuwsbrief en social media brengen we de historische autosport breed voor het voetlicht.